“Zorlu Koşulların, Güçlü Çözüm Ortağı”
E-Mail Adresimizinfo@ukmanmakine.com
Bize Ulaşın!0(312) 284 12 13

Zemin Etüt Makineleri

Zemin Etüdü

Zemin etüdü bir inceleme alanına ait yer altı tabakalarının jeolojik yapı türünü ve konumlarını, bu tabakaların konumlarını ve kalınlıklarını, tabakaları oluşturan birimlerin mekanik ve fiziksel özellikleri ile dayanım ve taşıma gücünü, yer altı su seviyesini, ortamı oluşturan birimlerin dinamik elastik parametrelerini ve ortamın olası bir deprem karşısında göstereceği tepkiyi ortaya koymak amacı ile yapılan çalışmalardır.

Zemin Etüdü nedir? Sondaj çalışmaları nasıl yapılır?

Zemin etüdü sondaj çalışmaları ile jeofizik yöntemlerin birlikte kullanılması ile yer altı tabakalarının konumlarını, tabakalara ait mekanik ve fiziksel özellikleri, bu tabakaların dayanım ve taşıma gücünü, ortamdaki yer altı su seviyesini ve ortamı oluşturan birimlerin elastik parametrelerini ortaya koyan çalışmalardır. Zemin etüt çalışmalarında zemin sondajı ve sismik çalışmalar birlikte olabileceği gibi projeye ve projenin detayına göre sismik çalışmalar yanında ek jeofizik yöntemler de kullanılabilir.

Zemin etüt çalışmalarına başlanmadan önce inşa edilecek yapının konumu dikkate alınarak sondaj lokasyonları hakkında bir ön çalışma yapılmalıdır. Ayrıca zemin etüdünün hangi jeofizik yöntemler ile destekleneceğine karar verilir. Yapılacak olan çalışma tasarlanır ve arazide uygulamaya geçilir. Sondaj çalışmalarında zemin ortamda SPT (Standart Penetrasyon Testi) deneyi mutlaka yapılmalı ve kaya ortamda ise TCR, SCR, RQD kaya kalitesi değerleri belirlenmelidir. Zemin sondaj çalışmasında manevralar zeminin cinsine ve projeye göre belirli aralıklarla yapılır. Her manevrada karotiyerden çıkan zemin ve ya kaya numuneleri karot sandığına derinlikleri de belirtilecek şekilde dizilir ve muhafaza edilir. Sondaj makinesinin ve karot sandıklarının fotoğrafları zemin etüt raporunda gösterilmelidir. Sondaj çalışmaları arazide konusunda uzman mühendislerce kontrol edilmeli ve sondaj logları tutulmalıdır.  Arazi çalışmalarında yapılan sondaj çalışmaları mutlaka bir ya da bir kaç jeofizik yöntem ile desteklenmelidir.

Zemin etüt raporunda hangi veriler bulunmalıdır?

Arazi çalışmalarını takiben sondajda karşılaşılan birimlerden laboratuara numuneler verilir ve gerekli testleri yapılır. Laboratuarda gerçekleştirilecek olan testler zeminin cinsine ve özelliklerine bağlı olarak değişmektedir. Laboratuar ve arazi çalışmaları sonuçlarına göre taşıma gücü hesapları yapılır. Şişme, oturma, sıvılaşma gibi zemin problemleri analizler yapılarak irdelenir. Zemin profili çıkarılır ve kesitler çizilir. Tüm yapılan çalışmalar ve hesaplamalar sonucunda zemin etüt raporu hazırlanır. Böylece bina- zemin ilişkisi her yönüyle ortaya konmuş olur. Zemin etüt raporunda inceleme alanının konumu ve coğrafi bilgileri, projeye ait bilgiler, sondaj çalışmaları ve kullanılan jeofizik yöntemler ile ilgili bilgiler mutlaka bulunmalıdır. Ayrıca yapılan analizler ve hesaplamalar ayrıntılı olarak gösterilmeli, sondaj logları, düşey zemin kesitleri, yapılan çalışmalara ait fotoğraflar mutlaka zemin etüt raporuna eklenmelidir.

Firmamızın zemin etüt çalışmaları

Firmamız zemin etüdü çalışmalarını Çevre ve Şehircilik Bakanlığı şartnamelerine, İl ve İlçe Belediyeleri formatlarına uygun olarak yapmaktadır. Firmamız tarafından tüm ülke genelinde parsel bazlı zemin etüt çalışmaları yapıldığı gibi makro düzeyde jeolojik etüt çalışmaları da yapılmaktadır. Aynı şekilde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kapsamındaki imar planına – plan tadilatına esas ayrıntılı jeoteknik etüt çalışmaları da yapılmaktadır. Firmamız tarafından yapılan zemin etüt çalışmaları konusunda uzman mühendis ve ekibimiz ile gerçekleştirilmektedir.

Zemin etüdü çalışmaları ile ilgili daha detaylı bilgi ve talepleriniz için lütfen firmamızla iletişime geçiniz.

Dil Seçiniz »